نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی

نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی

نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی که منظور نتیجه گیری حاصل از انجام تفسیر عکس هوایی است. و این گزارش به صورت گزارش کارشناسی حاصل از انجام جانمایی ملک و یا یک تامین دلیل برای ارئه به دادگاه اختلافات ملکی تهیه می شود. و در نهیات این گزارش باید توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شود. تا برای ارائه به دادگاه دارای اعتبار باشد. وقتی که عکس های هوایی توسط پهباد از زمین گرفته می شود. قدم بعدی این است که تفسیر توسط کارشناس روی عکس ها و تشخیص عوارض و تعیین حدود عوارض و هم چنین استخراج برخی اطلاعات انجام گیرد.

تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای یک امر کاملا تخصصی است. که این کار توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می گیرد. برای تفسیر عکس های هوایی یکسری مراحل وجود دارد. که توسط کارشناس انجام می شود. این مراحل شامل مواردی مثل:

  1. آشکارسازی
  2. تحلیل
  3. مقیاس
  4. شناسایی و تشخیص
  5. طبقه بندی
  6. ایدآل سازی

برای تعیین قیمت تفسیر عکس هوایی به دو عامل باید توجه کرد. اول مساحت زمین و دوم تاریخ عکس برداری است. یکی از روش هایی که به تفسیر عکس های هوایی کمک می کند. برجسته بینی است. برجسته بینی یک دید سه بعدی به مفسر می دهد. عکس های هوایی دو بعدی هستند. با این کار امکان دید سه بعدی فراهم خواهد شد. در این روش از عکس هایی که متوالی گرفته شده اند. با پوشش مشترک 60% استفاده می شود. و وسیله ای که به برجسته بینی کمک می کند استریوسکوپ است. کارشناسان رسمی دادگستری برای تفسیر عکس های هوایی ابتدا بایستی یکسری اطلاعات اولیه درباره آن ها داشته باشند. مثل دانستن کیفیت عکس ها، زمان تهیه عکس ها،دقت عکس ها و.. کارشناسان با این اطلاعات به تجزیه و تحلیل عکس ها می پردازند. و سپس آن را تفسیر خواهند کرد.

تفسیر عکس هوایی

به شناسایی و ارزیابی عوارض ثبتی در لحظه عکسبرداری، از سطح زمین و بررسی تطبیق آن با وضع موجود را تفسیر عکس هوایی می گویند. تفسیر عکس هوایی به جهت بررسی سابقه احیا، بررسی مرز ها و حدود اراضی کاربرد های مهمی دارد. مفسر عکس هوایی با تجربه و دانش خود و به کمک روش های تخصصی تفسیر عکس هوایی را انجام خواهد داد. برای انجام تفسیر عکس هوایی از استریوسکوپ استفاده می شود. از عکس هوایی برای تهیه نقشه، مطالعات زمین شناسی، تفسیر عکس هوایی، راهسازی، محیط زیست و کشاورزی، مدیریت منابع، هواشناسی، مسائل نظامی و .. استفاده می شود. همچنین یکی از کاربرد های مهم تفسیر عکس هوایی تهیه تامین دلیل می باشد.

آرشیو عکس هوایی پوششی

سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح عکس هوایی کل ایران را در اختیار دارند. با توجه به پروژه و محدوده جغرافیایی خاص می توان به این سازمان ها مراجعه نمود. در واقع اولین عکسبرداری سراسری ایران در سال های 1334 تا 1336 توسط آمریکا انجام شد. و دومین عکسبرداری سراسری ایران مربوط به سال1343 تا 1353 می باشد. سومین عکسبرداری نیز مربوط به سال 1370می باشد. عکس هوایی به صورت آرشیوی توسط این سازمان ها حفظ می شود.

اراضی ملی

در یک تعریف ساده می توان گفت که اراضی ملی به اراضی گفته می شود. که به محیط زیست، دولت، سازمان منابع طبیعی اختصاص دارد. امروزه پرونده های زیادی با موضوع اراضی ملی مطرح می باشد. همچنین بسیاری از زمین ها که متعلق به افراد بود.

در صورتی که افراد پی ببرند. که اراضیشان ملی اعلام شده است. تا در نتیجه می توانند به ملی اعلام شدن اراضیشان معترض باشند. در حقیقت ممکن دولت به اشتباه اراضیشان را ملی اعلام کرده باشد. در نتیجه تهیه تامین دلیل با انجام تفسیر عکس هوایی ضروری خواهد بود.

نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی اراضی ملی

ممکن است اراضی فردی از جانب دولت به عنوان اراضی ملی اعلام گردد. در این صورت اراضی متعلق به دولت خواهد بود و از دسترس افراد خارج می شود. دولت این عمل را انجام می دهد تا در نتیجه بتواند اراضی ملی را شناسایی کند و تصاحب کند. افرادی که اراضیشان را دولت تصاحب کرده است ممکن است این رای را قبول نداشته باشند. و ادعا کنند اراضیشان ملی نمی باشد. اراضی ملی به اراضی فاقد تغییرات بشر گفته می شود. که هیچ دخالت انسانی در آن انجام نشده است. و شکل طبیعی آن حفظ شده است.

برای اینکه افراد بتوانند ثابت کنند که اراضیشان ملی نمی باشد می بایست بعد از ثبت اعتراض سپس مدارکی فراهم کنند. این مدارک شامل نقشه یو تی ام اراضی و گزارش تفسیر عکس های هوایی توسط یک کارشناس معتبر می باشد.

برای تهیه این مدارک می توان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد. این متخصص تجربه فراوانی در این پرونده ها دارد و می تواند در کمترین زمان مدارک را با دقت بالا تهیه نماید.

وی ابتدا عکس های هوایی مربوط به اراضی را تهیه خواهد کرد. برای تهیه عکس هوایی به سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی مراجعه می شود. و در نتیجه با توجه به سال عکسبرداری عکس هوایی تهیه می شود. سپس با استفاده از استریوسکوپ عکس های هوایی پوشش دار را تفسیر خواهد کرد در ادامه در صورت تشخیص زراعی بودن نوع اراضی، گزارش تفسیر عکس های هوایی تهیه می گردد. و سپس نقشه یو تی ام اراضی نیز تهیه و به همراه گزارش مهر و امضا می گردد. و قابل ارائه به دادگاه خواهد بود.

استفاده عکس هوایی برای اداره ثبت و نحوه تفسیر آن

استفاده عکس هوایی برای اداره ثبت و نحوه تفسیر آن توسط کارشناسان نقشه بردار انجام می شود. و این کار جزئی از شاخه ی نقشه برداری به اسم فتوگرامتری است. از عکس های هوایی نیز می توان برای امور ثبتی و جانمایی ملک نیز استفاده کرد. که تفسیر این عکس ها یکی از کارهای بسیار دقیق در زمینه فتوگرامتری است. که نیاز به تجربه و دقت بالایی در این زمینه دارد. از این عکس ها برای تشخیص جای ملک در چندین سال و روند تغییرات در این قطعه از زمین را از طریق تفسیر این عکس ها انجام می دهند. که بیشتر برای تشخیص ادعاهای ملکی است.

در این صورت زمانی که متقاضی درخواست عکس هوایی را بدهد. تیم ما با ارسال درخواست عکس هوایی به سازمان جغرافیا و سازمان نقشه برداری این جفت عکس ها را تهیه کرده است. و با شروع تفسیر آن و انداختن عکس بر روی موقعیت فعلی ملک جای آن را مشخص می کنند. که این مورد را نیز می توان برای جانمایی ملک هایی که آدرس مشخصی از آن ها در دسترس نیست هم استفاده کرد. و از طریق همین عکس های هوایی و تفسیر جای آن را مشخص کرد.

بعد از آن در محل ملک یا از طریق گوگل ارث هم مختصات یو تی ام ملک را برداشت کرد. و نقشه یو تی ام ملک را ترسیم کرد که از طریق گوگل ارث به دلیل مایل بودن دید زیاد دقیق نیست و اختلافی در حد 3 تا 5 متر دارد. که بسیار در زمینه امور جانمایی کار خطر آفرینی است. پس بهتر است که از طریق تجهیزات نقشه برداری و در محل ملک این کار انجام شود.

تفسیر عکس هوایی برای امور ثبتی تلفیقی از شاخه ی نقشه برداری فتوگرامتری با نقشه برداری زمینی است. که نیاز به تجربه و دقت بالایی دارد. که تنها توسط تیم متخصص نقشه بردار با سابقه بالای کاری قابل انجام است.

تفسیر عکس ماهواره ای برای جانمایی ملک

تفسیر عکس ماهواره ای برای جانمایی ملک به منظور تعیین مرزهای ملک از روی عکس های قدیمی که در آن ها مرزهای ملک از طریق دیوار کشی یا فنس و یا حتی سنگ چینی مشخص بوده است انجام می شود. که در این حالت متقاضی باید از این موضوع اطمینان داشته باشد. که در یک زمان مشخص مرزهای ملک وجود داشته است. اما در حال حاضر تخریب شده است. و در این صورت متقاضی از جای دقیق ملک نیز اطمینان دارد.

عکس های هوایی عکس هایی است. که در زمان های مختلف از سطح زمین از ارتفاع توسط هواپیما ها و ماهواره ها گرفته می شود. و از این عکس ها برای ارائه تامین دلیل به دادگاه های اختلافات ملکی, جانمایی ملک, تعیین وجود یا عدم وجود بنا و … استفاده می شود. که برای جانمایی ملک باید متقاضی با اطمینان از اینکه در محل ملک در زمان های گذشته دیوارکشی وجود داشته است. با درخواست عکس با توجه به موقعیت و سال مد نظر در سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح زوج عکس های چاپ و فایل اسکن این زوج عکس ها تهیه می شود.

تهیه این محصول تفسیر عکس ها با ژئورفرنس فایل اسکن زوج عکس ها شروع می شود. با بررسی های لازم مرزهای ملک از روی عکس های هوایی تعیین می شود. و در نهایت با تهیه یک نقشه یو تی ام از ملک کار جانمایی ملک انجام می شود. که با چاپ این نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود.

نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی جانمایی ملک

برخی املاک به دلایل مختلفی از جمله حوادث طبیعی دیوارکشیشان در طی گذر زمان تخریب می گردد. در این صورت برای اینکه بتوان حدود و مرز های ملک را مشخص کرد. می بایست عکس های هوایی تفسیر گردد. همچنین ممکن است به دلیل به هم ریختگی مرز ها اختلافاتی بین مالکین پیش بیاید. در نتیجه برای حل این اختلافات باید با تفسیر عکس های هوایی حدود و مرز های املاک مشخص شود. و سپس یک گزارش از تفسیر عکس های هوایی تهیه می گردد و با ارائه این گزارش به دادگاه می توان اختلافات را حل نمود.

نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه می باشد. برای تفسیر عکس های هوایی مربوط به ملک در دوره های گذشته که دیوارکشی وجود داشت. باید به یک کارشناس رسمی دادگستری مراجعه گردد. این متخصص ابتدا عکس های هوایی را با توجه به سال و ساعت عکس برداری تهیه خواهد کرد. و سپس با روش های مخصوصی و با استفاده از تجهیزات دقیق تفسیر عکس های هوایی انجام می گردد. و حدود و مرز های ملک از آن استخراج می شود. سپس با جانمایی ملک بر روی زمین حدود ملک مشخص می شود سپس نقشه یو تی ام تهیه می گردد.

نحوه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای و معرفی کارشناس

نحوه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای و معرفی کارشناس رسمی دادگستری به منظور ارائه و مهر و امضا نهایی مدارک حاصل از کار تفسیر عکس است. که به منزله اعتبار مدارک به شمار می رود. این مدارک شامل تامین دلیل برای ارائه به دادگاه اختلافات ملکی و یا تهیه نقشه جانمایی ملک است. که با توجه به این عکس های هوایی مرزهای یک ملک که در سالیان قبل از طریق دیوار کشی مشخص بوده است تعیین می شود. و در نهایت نقشه یو تی ام ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود.

عکس های هوایی و ماهواره ای منظور عکس هایی است. که از ارتفاع از سطح زمین عکس برداری شده است. و عکس های هوایی منظور عکس هایی است. که توسط هواپیما ها از سطح زمین گرفته می شود. و عکس های ماهواره ای منظور عکس هایی است. که توسط ماهواره هایی که بر روی مدار به دور زمین در حال گردش هستند، گرفته می شود. و با استفاده از این عکس ها تغییرات زمین و عوارض موجود بر آن در طی سالیان مختلف بررسی می شود. که در شاخه ای از نقشه برداری به نام فتوگرامتری به بررسی این عکس ها پرداخته می شود.

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تهیه تامین دلیل

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تهیه تامین دلیل که به منظور ارائه به دادگاه های اختلافات ملکی تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود. و این تامین دلیل با تفسیر عکس های هوایی مد نظر و بررسی های مربوط به درخواست متقاضی نوشته می شود. که در این عکس ها دو ملک از نظر مرزها و یا موقعیت آن ها بررسی می شود.

عکس هوایی منظور عکس هایی است. که از ارتفاع از سطح زمین گرفته می شود. و با استفاده از این عکس ها برای امور دادگاهی و تهیه تامین دلیل استفاده می شود. که ابتدا با توجه به سال مد نظر و موقعیت مد نظر که از طریق مختصات های یو تی ام تعیین می شود. درخواست عکس هوایی به سازمان نقشه برداری کشور و یا سازمان جغرافیا نیرو های مسلح داده می شود. و با تهیه عکس های مد نظر کار تفسیر عکس با استفاده از فایل اسکن عکس های هوایی و با نرم افزار های تفسیر مدل سه بعدی عکس بر روی زمین ساخته می شود. با بررسی های لازم در محدوده مورد نظر تامین دلیل قوی برای ارائه به دادگاه تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا می شود. و به دست متقاضی می رسد.

کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تهیه تامین دلیل کارشناس تفسیر عکس هوایی برای تهیه تامین دلیل

این مطلب چه‌ اندازه برایتان مفید بوده است؟

امتیاز خود را ثبت کنید.

میانگین امتیاز: 1 / 5. تعداد رأی: 1

امتیاز نداده اید؟! اولین نفر باشید.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما