نقشه برداری ثبتی و ملکی عرصه و اعیان

نقشه برداری ثبتی و ملکی عرصه و اعیان

نقشه برداری ثبتی و ملکی عرصه و اعیان نوعی از نقشه برداری است که در آن تمامی امور مربوط به کارهای ثبتی و مالکیت ملکی است نقشه برداری ثبتی و ملکی عرصه و اعیان نقشه برداری ثبتی یعنی تمامی اموری که یک نقشه بردار برای ثبت و صدور سند برای یک ملک انجام می دهد […]

بیشتر بخوانید
نحوه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

نحوه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ

نحوه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ جزئی از کار کارشناسان نقشه بردار در حیطه امور ثبتی است و در ملک های تازه ساخته شده و املاک قدیمی انجام می شود. نحوه جانمایی پلاک ثبتی برای سند تک برگ از آنجا که گفته شد جانمایی ملک جزئی از وظایف نقشه برداران است که برای […]

بیشتر بخوانید
مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی و شماره قطعه تفکیکی

مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی و شماره قطعه تفکیکی پلاک ثبتی همان پلاک اصلی و فرعی موجود در سند های قدیمی است که در قدیم جزء شناسه اصلی هر ملکی بوده اما در حال حاضر این پلاک ثبتی ها دچار به هم ریختگی شده. مفهوم پلاک ثبتی اصلی/فرعی و شماره قطعه تفکیکی پلاک ثبتی یعنی پلاک […]

بیشتر بخوانید
الزام تهیه سند تک برگی برای ملک مسکونی

الزام تهیه سند تک برگی برای ملک مسکونی

الزام تهیه سند تک برگی برای ملک مسکونی امروزه اسناد مالکیت برای ملک های مسکونی به صورت تک برگی است که اساس این نوع از سند جانمایی ملک بر روی زمین است. الزام تهیه سند تک برگی برای ملک مسکونی در سند های قدیمی تنها نشانه برای ملک که می توانستند از روی آن آدرس […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک دارای سند قدیمی دفترچه ای

جانمایی ملک دارای سند قدیمی دفترچه ای

جانمایی ملک دارای سند قدیمی دفترچه ای جانمایی ملک یعنی این که جای دقیق ملک را بر اساس مختصات های یو تی ام بر روی زمین مشخص کنند به طوری که قابلیت جا به جایی نداشته باشد و امروزه در ملک هایی که دارای سند قدیمی دفترچه ای هستند نیز انجام می شود. رادین مپ […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام و روش تهیه آن در اداره ثبت

نقشه یو تی ام و روش تهیه آن در اداره ثبت

نقشه یو تی ام و روش تهیه آن در اداره ثبت نقشه یو تی ام یعنی همان نقشه ای که تمامی عوارض و املاک بر روی آن دارای مختصات باشند که این نقشه اساس کار سند تک برگ است. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری نقشه یو تی ام و روش تهیه آن […]

بیشتر بخوانید
روش تهیه سند تک برگ برای ملک مسکونی

روش تهیه سند تک برگ برای ملک مسکونی

روش تهیه سند تک برگ برای ملک مسکونی سندی که امروزه برای ملک کاربرد دارد نوعی از سند است که به سند تک برگ معروف است و این سند تفاوت هایی با سند قدیمی دارد. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری روش تهیه سند تک برگ برای ملک مسکونی برای اینکار اگر قصد […]

بیشتر بخوانید
برداشت مختصات یو تی ام در گوگل ارث

برداشت مختصات یو تی ام در گوگل ارث

برداشت مختصات یو تی ام در گوگل ارث مختصات یو تی ام همان مختصاتی است که هر نقطه روی کره زمین دارای یک مختصات جداگانه است که امروزه از این مختصات استفاده زیادی می شود. رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری برداشت مختصات یو تی ام در گوگل ارث زمانی هست که برای […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های قدیمی

جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های قدیمی پلاک ثبتی همان شماره پلاک اصلی و فرعی است که در اسناد قدیمی نیز ثبت شده بود و مهمترین شناسه هر ملکی بود رادین مپ ۰۹۱۲۹۲۷۷۵۳۴ و ۴۴۳۷۷۰۳۵ کارشناس رسمی دادگستری جانمایی پلاک ثبتی برای ملک های قدیمی در قیم پلاک ثبتی یا همان پلاک اصلی و فرعی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید