افراز و تفکیک

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع برای تعیین حدود هر یک از املاک تفکیک شده و ارائه گزارش رسمی در خصوص صحت انجام روند تفکیک و همچنین تعیین موقعیت ملک برای دریافت سند،این کارها تنها توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید
انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران

انجام افراز و تفکیک زمین ها در تهران به این صورت می باشد که افراز و تفکیک حتما باید توسط فرد متخصص انجام گیرد تا اینکار با دقت و کیفیت بالا انجام شود و مالک برای تفکیک و افراز ملک خود می تواند به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کند. انجام […]

بیشتر بخوانید
تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری با این هدف انجام می شود که اراضی به قسمت و بخش های کوچک تر تقسیم گردد. تفکیک عملیاتی تخصصی و فنی است و از عهده یک متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و تفکیک به صورت اجباری ممکن است انجام شود و یا همچنین ممکن است […]

بیشتر بخوانید
تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک عرصه توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری با توجه و با رعایت ضوابط شهرداری انجام می شود. عرصه همان زمین ملک است که ممکن است مالک و یا مالکین در خواست تفکیک برای ملک خود کنند. تفکیک عرصه طبق اصول و قواعد و با توجه به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری انجام می شود. […]

بیشتر بخوانید
افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری

افراز و تفکیک برای اراضی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع انجام این کار نیاز به تخصص و مهارت بسیاری می باشد و حتما باید توسط فرد متخصص انجام گیرد تا اینکار با دقت و کیفیت بالا انجام شود و مالک برای تفکیک و افراز ملک خود […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید