امور نقشه برداری

انجام کلیه امور نقشه برداری ساختمانی

انجام کلیه امور نقشه برداری ساختمانی

انجام کلیه امور نقشه برداری ساختمانی از عهده کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی بر می آید. انجام تفکیک، پیش تفکیک، تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان، جانمایی پلاک ثبتی، تفسیر عکس های هوایی مربوط به ملک و غیره از عهده این کارشناس بر می آید و در صورت نیاز […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید