انجام امور فنی

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ به کارشناس ثبتی

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ به کارشناس ثبتی

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ به کارشناس ثبتی ممکن می باشد زیرا نسبت به کلیه کار های ثبتی ملک آگاهی لازم را دارد و امور ثبتی ملک را با دقت و کیفیت بالایی انجام می دهد. ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ به کارشناس ثبتی کارهای فنی برای اخذ سند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید