بررسی پرونده ثبتی

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت

بررسی پرونده های ثبتی توسط کارشناس دارای صلاحیت امکان پذیر می باشد در واقع پرونده ثبتی ملک ممکن است مربوط به اخذ سند تک برگ و تبدیل سند قدیمی ملک باشد و یا اینکه ملک مشکلی داشته باشد تنها شخصی که می تواند به پرونده های ملکی دسترسی داشته باشد کارشناس رسمی دادگستری می باشد. […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید