تامین دلیل

تهیه تامین دلیل جهت زیر کشت بودن یا نبودن زمین

تهیه تامین دلیل جهت زیر کشت بودن یا نبودن زمین

تهیه تامین دلیل جهت زیر کشت بودن یا نبودن زمین زمانی لازم است فراهم شود که اراضی افراد ملی اعلام شود و مالکین اراضی میبایست سابقه احیا را در اراضی خود بررسی نمایند و مدرکی را برای ارائه به مراجع قضایی تهیه نمایند و در صورتیکه سابقه احیا در اراضی اثبات شود در نتیجه معلوم […]

بیشتر بخوانید
تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی

تهیه تامین دلیل مهر و امضا شده توسط کارشناس رسمی به این صورت می باشد که اگر شما با مالک ملک مجاور برسر حدود ملک اختلاف داشته باشید و حدود مرز هم تثبیت نشده باشد و ملک دارای سند قدیمی باشد و چون در اسناد قدیمی حدود ملک ذکر نمی شود،پس برای اینکه شما ادعای […]

بیشتر بخوانید
تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه در این است که تامین دلیل ارائه مدرک برای اثبات ادعای محکوم له است که برای طرح دعوا یا اثبات ادعا در مراحل اداری دادگاه ارائه می شود ولی تامین خواسته ارائه یک درخواست برای توقیف اموال معادل محکوم است که در زمان اجرای حکم به آن […]

بیشتر بخوانید
درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه

درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه

درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه به منظور ثابت کردن ادعای محکوم له نوشته می شود که برای ارائه به دادگاه باید حتما توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری نوشته شود تا دارای اعتبار باشد و برای نوشتن تامین دلیل مربوط به اختلافات ملکی باید حتما مدارک موجود اعم از نقشه ها و عکس […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید