تامین دلیل

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه

تفاوت تامین دلیل و تامین خواسته برای دادگاه در این است که تامین دلیل ارائه مدرک برای اثبات ادعای محکوم له است که برای طرح دعوا یا اثبات ادعا در مراحل اداری دادگاه ارائه می شود ولی تامین خواسته ارائه یک درخواست برای توقیف اموال معادل محکوم است که در زمان اجرای حکم به آن […]

بیشتر بخوانید
درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه

درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه

درخواست تامین دلیل برای ارائه به دادگاه به منظور ثابت کردن ادعای محکوم له نوشته می شود که برای ارائه به دادگاه باید حتما توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری نوشته شود تا دارای اعتبار باشد و برای نوشتن تامین دلیل مربوط به اختلافات ملکی باید حتما مدارک موجود اعم از نقشه ها و عکس […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید