تصحیح سند

انجام تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین

انجام تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین

تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین زمانی بایستی انجام شود که اطلاعات فنی وضع موجود با اطلاعات سندی ملک متفاوت باشد در این صورت بایستی تصحیح سند انجام شود و برای انجام تصحیح سند میبایست مدارکی تهیه گردد و به اداره ثبت اسناد ارائه شود یکی از این مدارک نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین

تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین

تصحیح سند تک برگی و صدور سند برای زمین توسط کارشناس رسمی با تهیه نقشه یو تی ام صورت می گیرد زمانی که مساحتی که در سند درج شده است با مساحت وضع موجود ملک مغایرت داشته باشد در این صورت کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که تخصص این کار را دارند […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند تک برگ-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگ-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تصحیح سند تک برگ-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی با تهیه نقشه یو تی ام ممکن می شود. در صورتی که مساحت وضع موجود ملک با مساحت سندی مغایرت داشته باشند در این صورت می بایست سند ملک تصحیح گردد. با تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ابعاد و مساحت وضع موجود با دقت بالا […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند ممکن است از طرف اداره ثبت اسناد و یا شهرداری مورد در خواست قرار بگیرد. این نقشه یک نقشه ای شامل ابعاد و مساحت وضع موجود ملک می باشد که بر روی یک نقشه یک دو هزارم جانمایی می شود.با تهیه این نقشه تطابق و یا عدم تطابق طول […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی امور ثبتی به این صورت میباشد که اگر مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده در سند متفاوت باشد گاهی این تفاوت به این علت می باشد که سند ملک قدیمی است اگر سند قدیمی باشد چون با متر اندازه گیری و تهیه شده است دقت آن پایین می […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ املاک به منظور باطل شدن ملک و صدور سند جدید متناسب با وضع موجود و ثبتی ملک انجام می شود در صورت مشاهده مغایرت و نا هماهنگی بین ابعاد و مساحت سند ملک و وضع موجود ملک در صورتی که مساحت وضع موجود از مساحت سند […]

بیشتر بخوانید
تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی در مواقعی لازم خواهد شد که مساحت وضع موجود ملک با مساحت ملک در سند هم خوانی نداشته باشد این عدم تطابق ۹۰% اتفاق می افتد زیرا اسناد قدیمی با دستگاه های با دقت پایین مثل متر تهیه می شد اما امروزه برای تهیه نقشه ها از متر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید