تفسیر عکس هوایی

تفسیر و بررسی عکس های هوایی برای زمین های کشاورزی

تفسیر و بررسی عکس های هوایی برای زمین های کشاورزی

تفسیر و بررسی عکس های هوایی برای زمین های کشاورزی از عهده فرد متخصص بر می آید و در واقع ممکن است اراضی افراد ملی اعلام شود در این صورت لازم است سابقه احیا در اراضی بررسی شود و برای بررسی سابقه احیا در اراضی لازم است به فردی مانند کار شناس رسمی دادگستری مراجعه […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس هوایی و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص

تفسیر و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص

تفسیر و بررسی وجود عارضه در موقعیت مشخص با این هدف انجام می شود تا مشخص گردد در یک قطعه ای از زمین در سال های پیش بنا و ساختمان وجود داشته است و حالا به دلایل مختلف اثری از آن نیست.از این تفسیر عکس ها می توان به عنوان مدرکی برای پی بردن به […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در زمان مشخص

تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در زمان مشخص

تفسیر عکس و بررسی وجود عارضه در زمان مشخص از عهده فرد متخصص بر می آید و در واقع ممکن است فردی قصد انجام ساخت و ساز در ملک خود را داشته باشد اما به اشتباه اراضی وی زراعی تشخیص داده شود در این صورت انجام تفسیر عکس هوایی ضروری است تا نوع اراضی معلوم […]

بیشتر بخوانید
بررسی وجود عارضه و بنا با تفسیر عکس توسط کارشناس

بررسی وجود عارضه و بنا با تفسیر عکس توسط کارشناس

بررسی وجود عارضه و بنا با تفسیر عکس توسط کارشناس رسمی دادگستری ممکن میباشد در واقع ممکن است اراضی غیر موات اعلام شود در این صورت برای بررسی این مسئله لازم است سابقه اراضی بررسی شود و در صورتی که وجود بنا در اراضی اثبات شود در نتیجه اراضی غیر موات خواهد بود. بررسی وجود […]

بیشتر بخوانید
گزارش تفسیر عکس و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین

گزارش تفسیر عکس و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین

گزارش تفسیر عکس و تعیین زیر کشت بودن یا نبودن زمین به منظور ارائه به دادگاه مورد استفاده قرار می گیرد.در واقع اگر ملکی توسط دولت جزو منابع ملی تشخیص داده شود و دولت آن را تصاحب کند مالک برای پس گرفتن ملک خود باید با استفاده از تفسیر عکس هوایی،کشاورزی بودن ملک خود را […]

بیشتر بخوانید
هزینه تفسیر عکس برای سابقه احیا زمین های کشاورزی

هزینه تفسیر عکس برای سابقه احیا زمین های کشاورزی

هزینه تفسیر عکس برای سابقه احیا زمین های کشاورزی زمانی می بایست انجام شود که اراضی افراد ملی اعلام شود در واقع اراضی ملی زمین هایی هستند که بدون دخالت انسانی زمین شکل طبیعی خود را حفظ کرده است و سابقه احیا در عکس هوایی وجود ندارد. در صورت ملی اعلام شدن اراضی لازم است […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس برای زمین کشاورزی برای تعیین سابقه احیا

انجام تفسیر عکس برای زمین کشاورزی برای تعیین سابقه احیا

انجام تفسیر عکس برای زمین کشاورزی برای تعیین سابقه احیا زمانی باید انجام شود که اراضی اشخاص در ایست اراضی ملی قرار بگیرد در نتیجه برای اینکه بتوان اراضی را از لیست اراضی ملی خارج نمود لازم است سابقه احیا در اراضی بررسی شود و در صورتی که اثبات شود سابقه احیا در اراضی وجود […]

بیشتر بخوانید
هزینه تفسیر عکس ماهواره ای برای سابقه احیا

هزینه تفسیر عکس ماهواره ای برای سابقه احیا

تعیین هزینه تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای سابقه احیا زمانی لازم است توسط متخصص انجام شود که اراضی ملی اعلام گردد. برای اینکه بتوان سابقه احیا را در اراضی بررسی نمود لازم است به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه شود و در نتیجه معلوم می شود اراضی احیا شده و یا ملی است. هزینه […]

بیشتر بخوانید
تعیین هزینه تفسیر عکس هوایی و تهیه گزارش

تعیین هزینه تفسیر عکس هوایی و تهیه گزارش

تعیین هزینه تفسیر عکس هوایی و تهیه گزارش را می توان به فرد متخصص سپرد در واقع ممکن است اراضی افراد در لیست اراضی ملی قرار بگیرد در این صورت است که میبایست برای خارج کردن اراضی از این لیست سابقه احیا در اراضی بررسی شود و برای بررسی سابقه احیا لازم است تفسیر عکس […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 13
Call Now Buttonتماس بگیرید