تفسیر عکس هوایی

تفسیر عکس هوایی و گزارش توسط کارشناس دارای صلاحیت

تفسیر عکس هوایی و گزارش توسط کارشناس دارای صلاحیت

تفسیر عکس هوایی و گزارش توسط کارشناس دارای صلاحیت ممکن می باشد و تنها در صورتی گزارش تهیه شده را مراجع قضایی قبول خواهد کرد که توسط یک فرد دارای صلاحیتی مانند کارشناس رسمی دادگستری مهر و امضا شده باشد. زمانی لازم است برای تهیه گزارش تفسیر عکس به این متخصص مراجعه کرد که افراد […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی املاک با تفسیر عکس هوایی

جانمایی پلاک ثبتی املاک با تفسیر عکس هوایی

جانمایی پلاک ثبتی املاک با تفسیر عکس هوایی به منظور تعیین مرزهای ملک از طریق دیوارکشی های قدیمی که در ملک وجود داشته است، انجام میشود و بعد از تعیین مرز ها و تهیه نقشه یو تی ام از ملک و چاپ و مهر و امضای آن توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی اسناد ملکی

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی اسناد ملکی

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی اسناد ملکی برای املاکی انجام می شود که فاقد دیوارکشی میباشند در واقع با انجام تفسیر عکس های هوایی مربوط به گذشته می توان دیوار کشی و مرز حقیقی ملک را تشخیص داد سپس با جانمایی آن بر روی زمین میتوان حدود اربعه ملک را مشخص و با […]

بیشتر بخوانید
نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی

نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی

نقشه جانمایی پلاک ثبتی از تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود.عکس های هوایی عکس هایی می باشد که از ارتفاع با دوربین های عکسبرداری از زمین گرفته شده است و این عکس ها دارای اطلاعت ارزشمندی از عوارض روی زمین می باشند و با تفسیر این عکس ها می توان اطلاعات […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی و تهیه تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و تهیه تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و تهیه تامین دلیل هوایی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی انجام می شود.درواقع تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص ملی یاکشاورزی بودن ملک مورد استفاده قرار می گیرد و در دادگاه به عنوان مدرک برای تامین دلیل می باشد. تفسیر عکس های هوایی و تهیه تامین دلیل از […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برای املاکی که اراضی ملی اعلام شده

تفسیر عکس هوایی برا ی املاکی که اراضی ملی اعلام شده انجام می گیرد تا سابقه احیا در اراضی بررسی شود و در صورتی که ابقه زراعت در عکسها معلوم گردد با استفاده از این مدرک می توان اراضی را از دولت پس گرفت. تفسیر عکس های هوایی در این مواقع حتما باید توسط فرد […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه به این منظور انجام می شود که موقعیت ملک و مرز بندیها بر روی زمین مشخص شود و یا سابقه زمین از نظر کشاورزی یا وجود بنا در زمان خاص مشخص می شود که با تفسیر عکس های هوایی اطلاعات مهمی را می توان از این […]

بیشتر بخوانید
تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه

تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه

تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی برای ارائه به دادگاه می توان به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری سپره شود این فرد علاوه بر تخصص اعتبار نیز دارد این فرد متخصص برای تهیه تامین دلیل جهت ارائه به دادگاه عکسهای هوایی را تفسیر و بررسی خواهد کرد. تهیه تامین دلیل تفسیر عکس هوایی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه جانمایی ملک با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی ملک با تفسیر عکس هوایی

تهیه نقشه جانمایی ملک با تفسیر عکس هوایی را می توان به فردی متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد. زمانی لازم است تفسیر عکس هوایی انجام شود که ملک حدود نامشخصی بر روی زمین داشته باشد در اینصورت برای اینکه بتوان حدود اربعه ملک را معلوم کرد بایستی از تفسیر عکس های هوایی استفاده کرد. […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 8
Call Now Buttonتماس بگیرید