تفکیک اراضی

تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی دادگستری

تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی دادگستری زمانی انجام می شود که زمین از وقف خارج شده باشد و غرامت آن پرداخت شده باشد و بعد از آن از طریق قوانین حاکم بر تفکیک اراضی زمین را به قطعات کوچکتر تقسیم می کنند. تفکیک اراضی اوقافی توسط کارشناس رسمی دادگستری اراضی اوقافی به این معنا […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید