تفکیک و افراز اراضی

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران انجام می گیرند تا تقسیم ملک صورت بگیرد در این صورت ممکن است ملک مشاعی و یا غیر مشاعی باشد و برای تفکیک و افراز ابتدا بایستی نقشه دقیقی از ملک که نقشه یو تی ام می باشد تهیه گردد در واقع با تهیه این نقشه موقعیت […]

بیشتر بخوانید
تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

تفکیک و افراز اراضی و تهیه نقشه یو تی ام در تهران به منظور تقسیم دقیق زمین بین شرکا و نیز همچنین برای تعیین مساحت دقیق هر قسمت و متراژ آن به است و این کار توسط کارشناس رسمی نقشه برداری امور تفکیکی انجام می شود که برای انجام افراز و تفکیک اراضی ابتدا بایستی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید