جانمایی پلاک ثبتی

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران

انجام جانمایی ثبتی برای املاک تهران از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید این متخصص به بانک اطلاعات ثبتی منطقه دسترسی دارد و در نتیجه می تواند این عملیات تخصصی را با دقت بالا انجام دهد. زمانی لازم است این عملیات تخصصی انجام شود که آدرس ملک بر روی زمین نا مشخص باشد در […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار

انجام جانمایی ثبتی املاک بر اساس اسناد قدیمی منگوله دار با این هدف انجام می گیرد که آدرس و حدود ثبتی ملک حاصل شود. لازمه انجام این عملیات تخصصی دسترسی به اسناد و مدارک ثبتی ملک می باشد بنابراین باید به یک فردی مراجعه شود که به اسناد و مدارک ثبتی دسترسی دارد کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی

نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی

نحوه انجام جانمایی اسناد شاهنشاهی به این منظور می باشد که اسناد قدیمی که فقط دارای اطلاعات حقوقی هستند به اسناد تک برگ که هم اطلاعات حقوقی و هم اطلاعات فنی درآن درج شده است تبدیل شود و برای انجام این کار باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و همچنین برای تعیین موقعیت دقیق ملک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یوتی ام توسط کارشناس رسمی در اختلافات ملکی به عنوان یک مدرک محسوب میشود و کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی جانمایی پلاک ثبتی را انجام میدهد و با مهر و امضای نقشه،به آن اعتبار می دهند. جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام توسط […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت به این صورت می باشد که با استفاده از اسناد ثبتی و رسمی بر روی سیستم مختصات یو تی ام تعیین موقعیت ملک طبق شماره پلاک ثبتی صورت گیرد و برای انجام جانمایی پلاک ثبتی باید نقشه یو تی ام ملک را تهیه کرد و تهیه […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

جانمایی ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام به منظور تعیین موقعیت برای املاکی که موقعیت نامشخصی دارند و فقط پلاک ثبتی و سند قدیمی از آنها موجود می باشد انجام می شود برای اینکه مالک بتواند موقعیت و آدرس دقیق ملک را پیدا کند باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار دادگستری به این منظور می باشد که اطلاعات فنی ملک نیز تعیین شود.در واقع در اسناد منگوله دار وقدیمی فقط اطلاعات حقوقی وجود دارد که شامل اطلاعات مالکیت ملک میشود اما در اسناد تک برگی هم اطلاعات حقوقی و هم اطلاعات فنی وجود دارد. انجام جانمایی پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی

جانمایی ثبتی برای اسناد قدیمی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می گیرد و این عملیات تخصصی زمانی لازم است انجام شود که اطلاعاتی درباره آدرس ملک در اختیار فرد نباشد و فرد نتواند به آدرس قدیمی ملک خود پی ببرد و این کارشناس انجام این عملیات را با استفاده از اسناد قدیمی و ثبتی ملک […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین

نقشه UTM و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین

نقشه UTM و جانمایی پلاک ثبتی سند برای زمین توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع با انجام جانمایی پلاک ثبتی موقعیت دقیق ملک مشخص می شود و با تهیه نقشه یو تی ام می توان برای ملک سند تک برگ اخذ کرد . نقشه UTM و جانمایی […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 11
Call Now Buttonتماس بگیرید