حدود اربعه

تعیین حدود اربعه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین حدود اربعه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین حدود اربعه ملک توسط کارشناس رسمی از طریق جانمایی ملک انجام می شود و این به این منظور است که با استفاده از پلاک ثبتی ملک نقشه تفکیکی ملک تهیه می شود و از طریق این نقشه تفکیکی که بر اساس پلاک ثبتی املاک را نشان می دهد هم موقعیت ملک بر روی زمین […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید