سند تک برگ

تهیه نقشه مصوب ثبت برای سند تک برگ

تهیه نقشه مصوب ثبت برای سند تک برگ

تهیه نقشه مصوب ثبت برای سند تک برگ که برای امور ثبتی و سندی مورد در خواست قرار می گیرد این نقشه با مختصات یو تی ام است که دقت بسیار بالایی دارد و با فرمت استاندار تهیه میگردد. تهیه نقشه یو تی ام تنها توسط افراد با صلاحیت مورد قبول اداره ثبت اسناد قرار […]

بیشتر بخوانید
تبدیل سند های دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند های دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند های دفترچه ای به سند تک برگ مزیت های بسیاری دارد و برای تبدیل آن باید نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود که این نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.درواقع نقشه های یو تی ام به این دلیل تهیه می شوند که موقعیت دقیق […]

بیشتر بخوانید
تبدیل سند قدیمی دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند قدیمی دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند قدیمی دفترچه ای به سند تک برگ با تهیه نقشه یو تی ام به عنوان یک مدرک ممکن است و با تهیه این نقشه اطلاعات فنی و مکانی ملک معلوم می گردد و برای تهیه نقشه یو تی ام باید به یک متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد و در نتیجه امکان […]

بیشتر بخوانید
رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ

رفع ایرادات و مشکلات سند تک برگ با تهیه نقشه یو تی ام ممکن می شود در واقع در صورتی که سند ایراداتی داشته باشد یعنی ابعاد و مساحت سند و ابعاد و مساحت وضع موجود منطبق نباشند در نتیجه باید سند ملک تصحیح گردد و ایرادات آن بر طرف شود و در آخر سند […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای عرصه باید به اداره ثبت اسناد ابلاغ گردد و این اداره وظایفی دارد که یکی از این وظایف آن ها صدور سند مالکیت می باشد. برای صدور سند مالکیت برای عرصه مدارکی احتیاج است که یکی از این مدارک نقشه یو تی ام می باشد که با دقت […]

بیشتر بخوانید
درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ

درخواست تبدیل سند مالکیت به سند تک برگ از طرف مالک انجام می شود در واقع برای این که مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت جهت اخذ سند تک برگ بدهد و در این صورت اداره ثبت مالک را وظف به تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ برای ملک باید به اداره ثبت اسناد ابلاغ شود و برای اخذ این سند، مدارکی باید تهیه گردد و در اختیار این اداره قرار بگیرد تا در نهایت سند تک برگ برای ملک صادر شود و از جمله مدارک مورد نیاز در کنار مدارک حقوقی، مدارک فنی مربوط به […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ

درخواست صدور سند مالکیت تک برگ باید به اداره ثبت اسناد ابلاغ شود زیرا این اسناد از جانب اداره ثبت اسناد صادر می شود. برای صدور این سند لازم است مدارکی فراهم گردد و یکی از این مدارک که حاوی اطلاعات فنی و مکانی ملک می باشد نقشه یو تی ام است. برای تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید
درخواست صدور سند تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند تک برگ برای ملک

درخواست صدور سند تک برگ برای ملک به منظور اخذ سند تک برگ انجام میشود در صورتی که مالک بخواهد سند تک برگ برای ملک اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت برای صدور سند تک برگ مدارکی را از مالک درخواست می کند که مالک موظف است این مدارک را […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید