سند خوانی

سند خوانی و جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی

سند خوانی و جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی

سند خوانی و جانمایی پلاک ثبتی سند های قدیمی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک میباشد و برای جانمایی ملک و تعیین مرزهای و حدود آن،باید حتما پلاک ثبتی ملک مشخص شده باشد و در واقع انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام می شود،می توان گفت کاربرد عمده […]

بیشتر بخوانید
سند خوانی برای سند های قدیمی و جانمایی پلاک ثبتی مربوطه

سند خوانی برای سند های قدیمی و جانمایی پلاک ثبتی مربوطه

سند خوانی برای سند های قدیمی و جانمایی پلاک ثبتی مربوطه از عهده فرد متخصص بر می آید و ممکن است فردی از آدرس ملک قدیمی خود مطلع نباشد و ملک گم شده باشد در اینصورت برای یافتن آدرس ملک قدیمی لازم است عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام شود و این عملیات تخصصی توسط کارشناس […]

بیشتر بخوانید
سند خوانی توسط کارشناس رسمی دادگستری و تهیه نقشه

سند خوانی توسط کارشناس رسمی دادگستری و تهیه نقشه

سند خوانی توسط کارشناس رسمی دادگستری و تهیه نقشه بمنظور تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد و برای جانمایی ملک و تعیین مرزهای و حدود آن،باید حتما پلاک ثبتی ملک مشخص شده باشد.در واقع انجام جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین انجام می شود،می توان گفت کاربرد عمده جانمایی ملک،تعیین […]

بیشتر بخوانید
سند خوانی و جانمایی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

سند خوانی و جانمایی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

سند خوانی و جانمایی ملک و تهیه نقشه یو تی ام تنها از عهده یک فرد متخصص بر می آید در واقع ممکن است حدود اربعه ملک بر روی زمین نا معلوم باشد در این صورت است که به منظور معلوم کردن این حدود با دقت بالا بر روی زمین لازم است عملیات جانمایی پلاک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید