موات و غیر موات بودن زمین

تشخیص زمین های موات و غیر موات برای تشخیص اراضی ملی

تشخیص زمین های موات و غیر موات برای تشخیص اراضی ملی

تشخیص زمین های موات و غیر موات برای تشخیص اراضی ملی توسط یک متخصص ممکن است در واقع برای اینکه بتوان تشخیص داد اراضی ملی است و یا موات است و یا غیر موات باید به فرد مانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد این متخصص توانایی تفسیر عکس هوایی را دارد و در نتیجه می […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید