نقشه دو خطی

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت

نقشه دو خطی برای شهرداری و ثبت حتما باید توسط یک فرد متخصص و مجربی مانند کارشناس رسمی دادگستری تهیه گردد در واقع این متخصص میتواند با مهر و امضا خود به نقشه تهیه شده ارزش و اعتبار دهد و زمانی لازم است این نقشه تهیه گردد که مغایرت و نابرابری بین ابعاد و مساحت […]

بیشتر بخوانید
نقشه دو خطی ثبت و شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

نقشه دو خطی ثبت و شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت

تهیه نقشه دو خطی برای ثبت و شهرداری توسط کارشناس دارای صلاحیت بایستی انجام شود در واقع تنها یک فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری می تواند این نقشه را تهیه نماید به طوری که مورد پذیرش شهرداری قرار بگیرد. زمانی لازم است این نقشه تهیه گردد که اطلاعات سندی با اطلاعات وضع موجود ملک مغایرت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید