نقشه کادر

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز زمانی مورد استقاده قرار میگیرد که ابعاد وضع موجود ملک با ابعادی که در سند درج شده است متفاوت باشد و اگر ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد درج شده در سند مغایرت داشته باشد در این صورت مالک می تواند با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری به این منظور تهیه می شود که وضع موجود ملک با ابعاد سندی متفاوت باشد. برای این کار می توان به کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کرد در واقع نقشه کادر برای این باید تهیه شود تا این عدم تطابق و تفاوت ریشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که ابعاد وضع موجود زمین و با ابعاد در سند مغایرت دیده شود در این صورت مالک ملزم به تهیه نقشه یو تی ام کادر خواهد شد تا متوجه شود این مغایرت از کجا نشات گرفته است. […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید