نقشه یو تی ام ارتفاعی

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری در منطقه 22 تهران

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری در منطقه ۲۲ تهران

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری در منطقه ۲۲ تهران برای تعیین موقعیت ملک تهیه می شود و تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک بیشتر برای مناطقی به کار می رود که کوهستانی و شیبدار باشند و برای تهیه نقشه یو تی ام چون زمین ها شیبدار میباشند پس علاوه بر تهیه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید