نقشه 2000 ام

تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی توسط متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی باید تهیه گردد تا با دقت بالایی فراهم شود. این کارشناس می تواند این نقشه را با دقت بالا و فرمت استاندارد تهیه نماید تا از جانب شهرداری مورد قبول قرار بگیرد تا جواز ساخت از شهرداری […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام 2000-نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-نقشه شهرداری برای صدور جواز ساخت و ساز مورد نیاز می باشد و به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک انجام میشود در واقع منظور از نقشه شهرداری جانمایی نقشه یوتی ام ملک روی نقشه ای بامقیاس دو هزارم می باشد و برای انجام جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم

تهیه نقشه وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم

تهیه نقشه وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم به این صورت می باشد که مالک قصد ساخت و ساز در ملک خود را داشته باشد،باید برای اخذ جواز ساخت به شهرداری مراجعه کند و شهرداری برای صدور جواز ساخت،مالک را موظف به تهیه نقشه یو تی ام می کند که این نقشه باید […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری تهیه می گردد تا به شهرداری ارجاع داده شود و شهرداری نیز با این نقشه و مدارک دیگر جواز ساخت را صادر خواهد کرد و از آنجایی که این نقشه باید توسط یک فرد مورد اعتبار تهیه شود بنابراین با مراجعه به کار شناس […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران می توان با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی اقدام به تهیه آن کرد و این کارشناس تخصص لازم را برای تهیه این نقشه دارد و این نقشه را با دقت بالا تهیه می کند و از آنجایی که این نقشه به […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی یکی از مدارک لازم برای اخذ جواز ساخت از شهرداری است. با استفاده از جواز ساخت می توان هر ساخت و سازی را در سطح شهر به اجرا در آورد. در واقع جواز ساخت بایستی اخذ شود تا روند […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات یو تی ام

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات یو تی ام

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات یو تی ام برای تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام میشود و منظور از نقشه هوایی نقشه یو تی ام ای است که در نقشه ۱/۲۰۰۰ ام است که عوارض یک محدوده را در مقیاس ۱/۲۰۰۰ ام نمایش میدهد جانمایی شده است و این فرمت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید