پلاک ثبتی

یافتن پلاک ثبتی بر روی نقشه مصوب ثبت و شهرداری

یافتن پلاک ثبتی بر روی نقشه مصوب ثبت و شهرداری

یافتن پلاک ثبتی بر روی نقشه مصوب ثبت و شهرداری توسط کارشناس رسمی انجام میشود و در واقع نحوه پیدا کردن آدرس از پلاک ثبتی (اصلی و فرعی) به اینصورت می باشد که پلاک اصلی ملک بر اساس مشخص شدن منطقه ملک و پلاک فرعی که بر اساس تقسیم بندی آن قطعه است،انجام می شود. […]

بیشتر بخوانید
تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس قابل انجام می باشد و زمانی لازم است پلاک ثبتی ملک جستجو شود که سند ملک به دلایلی وجود نداشته باشد و مفقود شده باشد در این صورت میبایست برای اخذ سند برای ملک،پلاک ثبتی را تهیه کرد. کارشناس رسمی دادگستری متخصصی است که با […]

بیشتر بخوانید
تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی قابل انجام است برای تعیین پلاک ثبتی برای عرصه ملک باید عملیات معکوس جانمایی پلاک ثبتی انجام شود تا در نتیجه پلاک و نقشه های ثبتی استخراج شوند و زمانی نیاز است این عملیات انجام شود که سند ملک به […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی (پلاک اصلی و فرعی ) در تهران

استعلام پلاک ثبتی (پلاک اصلی و فرعی ) در تهران

استعلام پلاک ثبتی (پلاک اصلی و فرعی ) در تهران با توجه به موقعیت ملک و آدرس آن انجام میشود که برای تهیه پلاک ثبتی از یک ملک باید با توجه به موقعیت تعیین شده برای ملک بر روی زمین و تهیه یک مختصات از ملک استعلام نقشه ثبتی مربوط به مختصات مد نظر گرفته […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس دقیق ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس دقیق ملک

استعلام پلاک ثبتی ملک با آدرس دقیق ملک و استعلام نقشه ثبتی ملک با توجه به آدرس تعیین شده از ملک انجام می شود که با توجه به نقشه ثبتی تهیه شده و موقعیت ملک پلاک ثبتی ملک نیز تعیین میشود که این پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملکی است به […]

بیشتر بخوانید
دریافت آدرس ملک با پلاک ثبتی سند منگوله دار

دریافت آدرس ملک با پلاک ثبتی سند منگوله دار

دریافت آدرس ملک با پلاک ثبتی سند منگوله دار که یکی از مشخصه های اصلی هر ملکی است و بر اساس پلاک ثبتی ملک است که موقعیت دقیق یک ملک بر روی زمین به همراه مرزهای آن مشخص می شود و از این طریق می توان برای املاکی که مالک آدرس دقیق ملک را نمی […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی در تهران با آدرس ملک

استعلام پلاک ثبتی در تهران با آدرس ملک

استعلام پلاک ثبتی در تهران با آدرس ملک و نقشه های تفکیکی که موجود که در این نقشه ها املاک بر اساس پلاک ثبتی هایشان نمایش داده شده است انجام میشود و این موضوع برای املاکی است که آدرس دقیق ملک مشخص است اما اسناد و مدارک آن در دسترس نیست و برای این کار […]

بیشتر بخوانید
جستجوی پلاک ثبتی در تهران با آدرس ملک

جستجوی پلاک ثبتی در تهران با آدرس ملک

جستجوی پلاک ثبتی در تهران با آدرس ملک که حاصل آن یک مختصات یو تی ام است و با استفاده از این مختصات که از محل ملک به دست آمده است و استعلام نقشه ثبتی با استفاده از این مختصات و تهیه این نقشه که در آن املاک بر اساس پلاک ثبتی نمایش داده شده […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری که با استفاده از نقشه ها ثبتی که با توجه به موقعیت ملک بر روی زمین تهیه می شود و در این نقشه ها املاک را براساس پلاک ثبتی هایشان نمایش داده شده و با توجه به موقعیت ملک پلاک ثبتی ملک نیز تعیین می شود که […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید