پیاده سازی چهار گوشه

پیاده سازی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

پیاده سازی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

پیاده سازی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین مختصات دقیق چهار گوشه ملک میباشد تا حدود و مرزهای ملک مشخص شود و پیاده سازی چهار گوشه ملک برای املاکی که مرز مشخصی ندارند در برخی از مواقع مورد نیاز می باشد. پیاده سازی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
پیاده کردن چهار گوشه ملک روی زمین

پیاده کردن چهار گوشه ملک روی زمین

پیاده کردن چهار گوشه ملک روی زمین به این منظور انجام می شود که اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید موقعیت چهار گوشه ملک بطور دقیق مشخص باشد و همچنین موقعیت ملک تثبیت شود پس برای این کار باید نقشه یو تی ام برای ملک تهیه شود برای تهیه […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند

پیاده سازی گوشه های ملک با پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود.اگر فردی بخواهد چهار گوشه ملک خود را مشخص و تثبیت کند باید نقشه یو تی ام ملک را تهیه کند.برای تهیه نقشه یو تی ام،مالک باید به یک شخص متخصص که مهارت و تجربه بالایی […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه سند دفترچه ای قدیمی با عملیات جانمایی پلاک ثبتی قابل انجام است در این صورت برای پیاده سازی و مشخص کردن چهار گوشه ملک بر روی زمین می بایست به متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد و پیاده سازی چهارگوشه ملک هنگام اخذ سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند به این منظور انجام می شود که موقعیت دقیق ملک روی زمین تثبیت شود و اگر مالک می خواهد موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و برای ملک سند تک برگ دریافت کند باید پیاده سازی چهار گوشه ملک را انجام دهد و برای انجام […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع میخ کوبی ملک به منظور تثبیت حدود ملک روی زمین می باشد تا از تجاوز املاک مجاور به حدود ملک جلوگیری شود. میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام به دلیل تثبیت حدود ثبتی ملک روی زمین انجام می شود و برای این که بتوان چهارگوشه ملک را میخکوبی نمود لازم است مختصات یو تی ام نقاط مشخص باشد. ممکن است این مختصات را مالک داشته باشد و فقط کارشناس آن را روی زمین پیاده کند […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین به صورت دقیق و اصولی با مراجعه به یک متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری ممکن می شود. با پیاده سازی حدود اربعه ملک روی زمین میخ کوبی و دیوار کشی می شوند تا این حدود روی زمین تثبیت شوند و در نتیجه امکان تعارض […]

بیشتر بخوانید
پیاده کردن مختصات UTM ملک و میخ کوبی سند

پیاده کردن مختصات UTM ملک و میخ کوبی سند

پیاده کردن مختصات UTM ملک و میخ کوبی سند روی زمین جهت تثبیت موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع تهیه نقشه یو تی ام موقعیت و مساحت دقیق ملک مشخص می شود و با انجام عملیات میخکوبی مختصات یو تی ام ملک روی زمین تثبیت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید