پیاده سازی چهار گوشه

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه سند دفترچه ای قدیمی با عملیات جانمایی پلاک ثبتی قابل انجام است در این صورت برای پیاده سازی و مشخص کردن چهار گوشه ملک بر روی زمین می بایست به متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد و پیاده سازی چهارگوشه ملک هنگام اخذ سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند به این منظور انجام می شود که موقعیت دقیق ملک روی زمین تثبیت شود و اگر مالک می خواهد موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و برای ملک سند تک برگ دریافت کند باید پیاده سازی چهار گوشه ملک را انجام دهد و برای انجام […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود در واقع میخ کوبی ملک به منظور تثبیت حدود ملک روی زمین می باشد تا از تجاوز املاک مجاور به حدود ملک جلوگیری شود. میخ کوبی چهارگوشه ملک و تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام به دلیل تثبیت حدود ثبتی ملک روی زمین انجام می شود و برای این که بتوان چهارگوشه ملک را میخکوبی نمود لازم است مختصات یو تی ام نقاط مشخص باشد. ممکن است این مختصات را مالک داشته باشد و فقط کارشناس آن را روی زمین پیاده کند […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین به صورت دقیق و اصولی با مراجعه به یک متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری ممکن می شود. با پیاده سازی حدود اربعه ملک روی زمین میخ کوبی و دیوار کشی می شوند تا این حدود روی زمین تثبیت شوند و در نتیجه امکان تعارض […]

بیشتر بخوانید
پیاده کردن مختصات UTM ملک و میخ کوبی سند

پیاده کردن مختصات UTM ملک و میخ کوبی سند

پیاده کردن مختصات UTM ملک و میخ کوبی سند روی زمین جهت تثبیت موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع تهیه نقشه یو تی ام موقعیت و مساحت دقیق ملک مشخص می شود و با انجام عملیات میخکوبی مختصات یو تی ام ملک روی زمین تثبیت […]

بیشتر بخوانید
میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری

میخ کوبی چهارگوشه زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و افراد غیر متخصص نمی توانند این کار را با دقت و کیفیت بالایی تهیه کنند و در نتیجه ممکن است انجام این کار توسط افراد غیر متخصص ،باعث ایجاد اختلافات ملکی و مشکلات حقوقی برای مالک شود و هزینه […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در استان تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در استان تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در استان تهران توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و برای انجام میخ کوبی و پیاده سازی ملک بر روی زمین باید نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود و بدون مختصات یو تی ام دقیق امکان پذیر نمی باشد. انجام پیاده […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران به منظور تثبیت موقعیت ملک در حدود دقیق آن به کار می رود. در صورتی که حدود اربعه ملک روی زمین مشخص نباشد باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود تا حدود ملک روی زمین مشخص و تثبیت شود و با تهیه نقشه یو تی ام می توان […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید