گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند برای تعیین موقعیت دقیق ملک و همچنین بدست آوردن مساحت دقیق آن می باشد. تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس در اسناد قدیمی موقعیت دقیق ملک […]

بیشتر بخوانید
گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک

گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی برای جانمایی پلاک ثبتی ملک بایستی توسط یک فرد معتبر تهیه گردد تا این گواهی با مهر و امضای وی اعتبار لازم را جهت ارائه به سازمان ها و دادگاه ها کسب کند. این گواهی شامل دو نوع اطلاعات فنی و حقوقی می باشد اطلاعات فنی شامل مساحت دقیق ملک،ابعاد […]

بیشتر بخوانید
تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند قدیمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند قدیمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند قدیمی بایستی توسط یک متخصص انجام گیرد تا مورد تایید قرار بگیرد که کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی یکی از این متخصصانی است که می تواند این کار را با دسترسی به اطلاعات ثبتی منطقه انجام دهد. در واقع اگر که حدود اربعه ملک مشخص نباشد می توان […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید