گواهی تایید موقعیت

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی با جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع برای تهیه تایید گواهی پلاک ثبتی باید ابتدا جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس انجام شود اگر مالک بخواهد از موقعیت دقیق ملک خود با خبر شود و مساحت و ابعاد ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند پس از انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی صورت می گیرد. در واقع عملیات جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین و تشخیص حدود و موقعیت دقیق ملک و سپس تثبیت آن،انجام می شود جانمایی پلاک ثبتی از آنجایی که بار حقوقی دارد و بایستی توسط فرد متخصص و با […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید