اثبات تجاوز به حدود ملک

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی

اثبات تجاوز به حدود ملک با جانمایی پلاک ثبتی قابل اجرا می باشد به این صورت که اگر املاک مجاور به حدود مرزهای ملک تجاوز کنند در این صورت مالک می تواند برای اثبات این امر جانمایی پلاک ثبتی را انجام دهد و انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه بردای یا امور […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید