اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت

اجرای بر و کف برای تهیه جواز ساخت به این صورت می باشدکه اندازه پخ بعد از اجرا با اندازه پخ درسند باید متفاوت باشد و در واقع اندازه این تفاوت به اندازه درز انقطاع بستگی دارد. مالک یا سازنده بایدحتما به این موضوع توجه داشته باشد زیرا وقتی مهندس نقشه بردار نظام مهندسی برای […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید