ارائه تامین دلیل

هزینه تفسیر عکس هوایی و ارائه تامین دلیل

هزینه تفسیر عکس هوایی و ارائه تامین دلیل

هزینه تفسیر عکس هوایی و ارائه تامین دلیل بستگی به نوع کار و نوع پوشش عکسی تعیین می شود که تفسیر عکس هوایی و ارائه تامین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری ارائه می شود زیرا تنها تامین دلیلی که توسط کارشناس رسمی دادگستری نوشته شود برای ارائه به دادگاه معتبر است . هزینه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید