اراضی مشاعی افراز نشده

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و تهیه نقشه یوتی ام زمین افراز نشده به دلیل صدور سند تک برگ جزء مدارکی می باشد که اداره ثبت از مالک املاک مشاعی درخواست می کند و با تهیه نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید