ارجاع کار های ثبتی ملک برای انجام امور اداری ثبت و شهرداری

ارجاع کار های ثبتی ملک برای انجام امور اداری ثبت و شهرداری

ارجاع کار های ثبتی ملک برای امور اداری ثبت و شهرداری

ارجاع کار های ثبتی ملک برای امور اداری ثبت و شهرداری به فردی با تخصص و تجربه بالا مثل کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی ممکن میباشد در واقع برای انجام کارهای ثبتی ملک در اداره ثبت اسناد و تهیه مدارک برای اداره ثبت به یک فرد آگاه مراجعه شود و بطور مثال […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید