ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان ها-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان ها-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان ها-کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک-تفکیک آپارتمان ها-کارشناس رسمی به این صورت می باشد که تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت دقیق واحدهای آپارتمانی می باشد که به صورت پیش فروش است و خریدار می خواهد از مساحت دقیق این واحد باخبر شود تا بتواند با اطمینان خاطر معامله پیش خرید را انجام دهد و انجام پیش تفکیک توسط […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید