استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری برای مشخص شدن پلاک ثبتی ملک انجام می شود. در حقیقت اگر که پلاک ثبتی ملک معلوم نباشد و سندی ملک نیز به دلایلی از بین رفته باشد یا مفقود شده باشد برای اخذ سند المثنی باید از پلاک ثبتی استعلام گرفته شود در ادامه برای انجام این […]

بیشتر بخوانید
استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملک می باشد زیرا پلاک ثبتی ملک مشخص کننده حدود مرزهای ملک و موقعیت آن بر روی زمین می باشد و با توجه به پلاک ثبتی جانمایی ملک انجام می شود. استعلام پلاک ثبتی توسط […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید