استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

استعلام پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و پلاک ثبتی یکی از مشخصه های اصلی برای هر ملک می باشد زیرا پلاک ثبتی ملک مشخص کننده حدود مرزهای ملک و موقعیت آن بر روی زمین می باشد و با توجه به پلاک ثبتی جانمایی ملک انجام می شود. استعلام پلاک ثبتی توسط […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید