استعلام پلاک ثبتی (پلاک اصلی و فرعی ) در تهران

استعلام پلاک ثبتی (پلاک اصلی و فرعی ) در تهران

استعلام پلاک ثبتی (پلاک اصلی و فرعی ) در تهران

استعلام پلاک ثبتی (پلاک اصلی و فرعی ) در تهران با توجه به موقعیت ملک و آدرس آن انجام میشود که برای تهیه پلاک ثبتی از یک ملک باید با توجه به موقعیت تعیین شده برای ملک بر روی زمین و تهیه یک مختصات از ملک استعلام نقشه ثبتی مربوط به مختصات مد نظر گرفته […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید