استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی به منظور تعیین حدود و مرزهای ملک و همچنین جانمایی ملک بررسی می شود که این پلاک ثبتی یا همان پلاک اصلی و فرعی ملک یکی از مهم ترین مشخصه های هر ملکی است که در هم سند منگوله دار و هم در سند تک برگی درج […]

بیشتر بخوانید
استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت ملکی که یکی از مشخصات اصلی هر ملکی است به منظور تعیین موقعیت ملک و تعیین حدود و مرزهای ملک است که امروزه در سند تک برگ که برای ملک صادر می شود به منظور جانمایی ملک با استفاده از پلاک ثبتی انجام می شود. استفاده پلاک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید