استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ ملکی به منظور تعیین حدود و مرزهای ملک و همچنین جانمایی ملک بررسی می شود که این پلاک ثبتی یا همان پلاک اصلی و فرعی ملک یکی از مهم ترین مشخصه های هر ملکی است که در هم سند منگوله دار و هم در سند تک برگی درج […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید