استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت ملکی

استفاده پلاک ثبتی در سند تک برگ مالکیت ملکی که یکی از مشخصات اصلی هر ملکی است به منظور تعیین موقعیت ملک و تعیین حدود و مرزهای ملک است که امروزه در سند تک برگ که برای ملک صادر می شود به منظور جانمایی ملک با استفاده از پلاک ثبتی انجام می شود. استفاده پلاک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید