الزام تهیه سند تک برگی برای ملک

الزام تهیه سند تک برگی برای ملک مسکونی

الزام تهیه سند تک برگی برای ملک مسکونی

الزام تهیه سند تک برگی برای ملک مسکونی امروزه اسناد مالکیت برای ملک های مسکونی به صورت تک برگی است که اساس این نوع از سند جانمایی ملک بر روی زمین است. الزام تهیه سند تک برگی برای ملک مسکونی در سند های قدیمی تنها نشانه برای ملک که می توانستند از روی آن آدرس […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید