انجام ارزیابی قیمت به روز ملک در تهران

انجام ارزیابی قیمت به روز ملک در تهران

انجام ارزیابی قیمت به روز ملک در تهران

انجام ارزیابی قیمت به روز ملک در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود ازجمله عواملی که در قیمت گذاری ملک موثر می باشد موقعیت محلی،عمربنا، دسترسی ملک،نوع مصالح استفاده شده تعداد واحدها و همچنین طبقات آپارتمان کیفیت مشاعات و…است و داشتن پارکینگ و انباری می تواند در نحوه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید