انجام امور وکالت اخذ سند تک برگ

انجام امور وکالت اخذ سند تک برگ در منطقه 2 تهران

انجام امور وکالت اخذ سند تک برگ در منطقه ۲ تهران

انجام امور وکالت اخذ سند تک برگ در منطقه ۲ تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع برای صدور سند تک برگ برای ملک باید نقشه یو تی ام تهیه شود و به اداره ثبت ارائه داده شود تا اداره ثبت برای ملک سند تک برگ صادرکند […]

بیشتر بخوانید
انجام امور وکالت اخذ سند تک برگ در منطقه 1 تهران

انجام امور وکالت اخذ سند تک برگ در منطقه ۱ تهران

انجام امور وکالت اخذ سند تک برگ در منطقه ۱ تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی انجام می شود در واقع اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند باید درخواستی به اداره ثبت بدهد و اداره ثبت از مالک مدارکی می خواهد تا برای ملک سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید