انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و مالک اگر بخواهد سند تک برگ برای ملک خود تهیه کند باید موقعیت دقیق ملک خود را تثبیت کند و در واقع حدود ثبتی را تعیین کند که منظور از تعیین حدود ثبتی مشخص شدن موقعیت دقیق ملک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید