انجام تحدید حدود ثبتی

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و مالک اگر بخواهد سند تک برگ برای ملک خود تهیه کند باید موقعیت دقیق ملک خود را تثبیت کند و در واقع حدود ثبتی را تعیین کند که منظور از تعیین حدود ثبتی مشخص شدن موقعیت دقیق ملک […]

بیشتر بخوانید
تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک

تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک

تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک در واقع یعنی تعیین اندازه و حدود اربعه زمین و سپس تثبیت آن است که در واقع برای صدور سند ابتدا  می بایست حدود زمین مشخص شود و مختصات دقیق آن تعیین شود و برای تحدید حدود املاک و سپس تثبیت موقعیت ملک میتوان به کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید