انجام تعبیر و تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک

انجام تفسیرعکس های هوایی به تجربه و تخصص بسیاری نیاز دارد و کسی که می خواهد این کار را انجام دهد باید دارای تجربه و مهارت بسیار زیادی باشد، بهترین افراد برای انجام تفسیر عکس های هوایی کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت می باشند زیراهم تخصص و هم تجربه لازم برای انجام این کار رادارند.اگرشخصی بخواهد ملک خود را دیوارکشی کند بایدبه کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت مراجعه کند و کارشناس برای تعیین مرزهای ملک چند دوره ازعکس های هوایی را ازدو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیرو های مسلح تهیه می کند تا باتفسیر این عکس ها آثاری ازدیوار کشی که درگذشته در ملک انجام شده است و اکنون از بین رفته است راپیدا کند تامرزهای ملک مشخص شود.کارشناس با استفاده از پلاک ثبتی و انجام جانمایی پلاک ثبتی و با استفاده ازنرم افزارهای سه بعدی موقعیت ملک رامشخص می کند وسپس نقشه یوتی ام ملک راتهیه وترسیم می کند و درنهایت نقشه رامهر و امضا کرده تادارای اعتبار شود و با ارائه این نقشه به اداره ثبت برای ملک سندتک برگ صادر می شود و بامشخص بودن موقعیت دقیق مرزهای ملک می توان عملیات دیوارکشی را انجام داد و دراین صورت املاک مجاور نمی توانند به حدود مرزملک تجاوز کنند.

نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی

نقشه جانمایی پلاک ثبتی با تفسیر عکس هوایی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بخواهیم برای ملک سند تک برگ اخذ کنیم و مرزهای ملک را با املاک مجاور مشخص کنیم در واقع با انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی ملک موقعیت و مساحت دقیق ملک مشخص می شود و در این صورت […]

بیشتر بخوانید
تعبیر و تفسیر عکس هوایی وجود یا عدم وجود بنا

تعبیر و تفسیر عکس هوایی وجود یا عدم وجود بنا

تعبیر و تفسیر عکس هوایی وجود یا عدم وجود بنا روشی است برای حل یکسری از مسائل مربوط به ملک کاربرد دارد. مالک با اثبات وجود یا عدم وجود بنا می تواند یکسری از مسائل را حل کند و ثابت کند. از این روش برای حل اختلاف در دادگاه ها و همچنین در اداره ثبت […]

بیشتر بخوانید
انجام تعبیر و تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک

انجام تعبیر و تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک

انجام تعبیر و تفسیر عکس هوایی برای جانمایی ملک که در واقع تفسیر عکس های هوایی یعنی تشخیص و شناسایی عوارض و استخراج اطلاعات مورد نیاز هم چنین تعیین حدود بر روی عکس های هوایی است. برای نشان دادن یک ملک در منطقه وسیع تر ابتدا باید نقشه یو تی ام تهیه شود و سپس […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید