انجام تفسیر عکسهای هوایی و تهیه تامین دلیل

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی با هدف مشخص کردن حدود اربعه املاک انجام می شود در واقع تفسیر عکس های هوایی با استفاده از عکس های قدیمی انجام می شود تا حدود اربعه ملک تشخیص داده شود و با جانمایی آن بر روی زمین حدود ملک مشخص می شود. تفسیر عکسهای هوایی […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکسهای هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکسهای هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکسهای هوایی و تهیه تامین دلیل به این صورت می باشد که تفسیر عکس های هوایی کاربرد های بسیاری دارد به طور مثال اگر اختلافی برسر حدود مرزهای ملک بین دو ملک مجاور به وجود بیاید با انجام تفسیر عکس های هوایی موقعیت مرزهای ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید