انجام تفسیر عکسهای هوایی

انجام تفسیر عکسهای هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکسهای هوایی و تهیه تامین دلیل

انجام تفسیر عکسهای هوایی و تهیه تامین دلیل به این صورت می باشد که تفسیر عکس های هوایی کاربرد های بسیاری دارد به طور مثال اگر اختلافی برسر حدود مرزهای ملک بین دو ملک مجاور به وجود بیاید با انجام تفسیر عکس های هوایی موقعیت مرزهای ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید