انجام تفسیر عکس های هوایی منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک به این صورت می باشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی عکس های هوایی را از دوسازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه می کند و سپس با استفاده از این عکس ها اراضی روی زمین را بررسی وتفسیر می […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس های هوایی منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس های هوایی منابع طبیعی به منظور تعیین مرزها و محدوده این منابع در سال های گذشته توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود که معمولا این نقشه برای املاکی انجام می شود که در این محدوده قرار گرفته است و در حال حاضر مالک قصد پس گرفتن زمین را دارد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید