انجام تفسیر عکس های هوایی

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی سند ملک توسط متخصص و کارشناسی مانند کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام می باشد این کارشناس مفسر عکس های هوایی است و با استفاده از این روش میتواند حدود ملک را مشخص و جانمایی آن بر روی زمین را انجام دهد. انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی و جانمایی ملک به منظور تعیین حدود مرزهای ملک برای حل اختلافات ملکی مورد استفاده قرار می گیرد در واقع با تفسیر عکس های هوایی بسیاری از اطلاعات از املاک و موقعیت و شرایط آنها مشخص میشود و هم چنین با استفاده از عکس های هوایی می توان حدود ملک […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای برای تامین دلیل در دادگاه مورد استفاده قرار میگیرد و اینکار توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و اگر قبل از به وجود آمدن اختلافات حقوقی مالک برای ملک خود،سند تک برگ تهیه کند دیگر دچار مشکلات تجاوز و تعارض به ملک […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران

انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران

انجام تفسیر عکس های هوایی برای جانمایی ملک در تهران زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بخواهیم برای ملک سند تک برگ اخذ کنیم و مرزهای ملک را با املاک مجاور مشخص کنیم. در واقع با انجام تفسیر عکسهای هوایی و جانمایی ملک موقعیت و مساحت دقیق ملک مشخص می شود و در این […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک

انجام تفسیر عکس های هوایی برای تشخیص حدود ملک به این صورت می باشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی عکس های هوایی را از دوسازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه می کند و سپس با استفاده از این عکس ها اراضی روی زمین را بررسی وتفسیر می […]

بیشتر بخوانید
تفسیر عکس های ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های ماهواره ای برای تامین دلیل

تفسیر عکس های ماهواره ای برای تامین دلیل به منظور ارائه به دادگاه های اختلافات ملکی است که این تامین دلیل نتیجه کار بررسی های دقیق عکس های هوایی است که از نظر موقعیت یا مرزهای یک ملک یا زمین را در سال های مختلف مد نظر متقاضی بررسی میکند و در نهایت تامین دلیل […]

بیشتر بخوانید
انجام تفسیر عکس های هوایی منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس های هوایی منابع طبیعی

انجام تفسیر عکس های هوایی منابع طبیعی به منظور تعیین مرزها و محدوده این منابع در سال های گذشته توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری انجام می شود که معمولا این نقشه برای املاکی انجام می شود که در این محدوده قرار گرفته است و در حال حاضر مالک قصد پس گرفتن زمین را دارد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید