انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک

انجام تفسیر عکس هوایی و جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و عکسهای هوایی عکسهایی دارای اطلاعات ارزشمندی از عوارض روی زمین می باشند و با تفسیر این عکس ها می توان اطلاعات زیادی از عوارض روی زمین بدست آورد و عکس های هوایی توسط دو سازمان نقشه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید