انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای تعیین مساحت به این دلیل می باشد که خریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند زیرا زمانی که تعدادی از واحدهای آپارتمانی برای پیش فروش باشد،در این صورت مساحت دقیق واحدها مشخص نمیباشد و معامله ای که بدون مشخص بودن متراژ واحدها باشد،مطمئن نمی باشد و باید نقشه پیش […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید