انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمانهای مسکونی برای تعیین مساحت به این دلیل می باشد که خریدار و فروشنده دچار ضرر و زیان نشوند زیرا زمانی که تعدادی از واحدهای آپارتمانی برای پیش فروش باشد،در این صورت مساحت دقیق واحدها مشخص نمیباشد و معامله ای که بدون مشخص بودن متراژ واحدها باشد،مطمئن نمی باشد و باید نقشه پیش […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع های تجاری در تهران با هدف مشخص شدن مساحت و متراژ دقیق و واقعی هر یک از واحد های آپارتمانی انجام می شود این عملیات پیچیده و تخصصی نها از عهده متخصصان با تجربه بر می آید و فکر این که این عملیات تنها یک متر کشی ساده است کاملا […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران یک عملیات تخصصی و پیچیده می باشد و از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و وی توانایی انجام اینکار را با دقت و صحت بالا دارد و در نهایت نقشه تفکیکی را با بهترین کیفیت تهیه خواهد گرد و تفکیک شامل اندازه گیری تمام قسمت های […]

بیشتر بخوانید
معامله آپارتمان قبل از پایان ساخت و ساز با متراژ دقیق

معامله آپارتمان قبل از پایان ساخت و ساز با متراژ دقیق

معامله آپارتمان قبل از پایان ساخت و ساز با متراژ دقیق به این صورت می باشد که اگر شخصی بخواهد واحدی از آپارتمان را که نیمه کاره می باشد خریداری کند باید نقشه پیش تفکیک از این واحد را تهیه کند تا مساحت دقیق واحد مشخص شود و معامله با آگاهی به مساحت دقیق واحد […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد

انجام تفکیک آپارتمان برای هر واحد به صورت اجباری می باشد زیرا پس از اتمام ساخت وساز آپارتمان زمانی که برای اخذ سندتک برگ برای واحد ها اقدام می شود باید مساحت دقیق واحد ها مشخص باشد تا سند تک برگ برای واحد ها صادر شود پس در نتیجه برای اخذ سند تک برگ برای […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد

تفکیک آپارتمان برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد به این منظور انجام می شود که اندازه و متراژ همچنین مساحت دقیق هر واحد با دقت بالا بدست آید در واقع مالک برای اخذ سند تک برگ برای هر واحد موظف به تهیه نقشه های تفکیکی از آپارتمان خواهد شد و این کار توسط […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع

انجام تفکیک آپارتمان برای مجتمع به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد به صورت جداگانه برای انجام معاملات ملکی انجام میشود که این مساحت تعیین شده برای ملک همان مساحتی است که در سند تک برگ نیز درج می شود و برای املاکی به صورت پیش فروش معامله میشود نیاز به مساحت دقیق ملک است […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید