انجام تفکیک آپارتمان برای پیش خرید در تهران

انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس به منظور تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس به منظور تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان توسط کارشناس به منظور تعیین مساحت و متراژ حقیقی هر واحد از آپارتمان انجام میگیرد تا در نتیجه بتوان معامله واحدهای آپارتمانی را با اطمینان و ایمنی بالا انجام داد. انجام این عملیات با استفاده از تجهیزات مخصوص و همچنین روش های به خصوص و تخصصی انجام میگیرد و یکی از افرادی […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ به این دلیل انجام می شود تا در نتیجه مساحت واقعی واحد های آپارتمانی حاصل شود در واقع قبل از اینکه پایانکار اخذ گردد و قبل از اتمام ساخت و ساز برای اینکه بتوان واحد های آپارتمانی را معامله کرد می بایست پیش تفکیک آپارتمان انجام شود […]

بیشتر بخوانید
کارشناسان ثبت املاک - تفکیک آپارتمان

کارشناسان ثبت املاک – تفکیک آپارتمان

کارشناسان ثبت املاک – تفکیک آپارتمان به این منظور انجام میشود تا در نتیجه سند تک برگ برای واحد آپارتمان صادر گردد. با تفکیک آپارتمان مساحت واقعی واحد های آپارتمانی حاصل می شود. همچنین در صورتی که افراد بخواهند قبل از پایانکار واحد های آپارتمانی را معامله کنند بایستی مساحت واقعی واحد آپارتمانی معلوم باشد […]

بیشتر بخوانید
روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان

روش تهیه نقشه های تفکیک آپارتمان بسیار تخصصی است و به دقت بالایی احتیاج دارد و این روش تخصصی را متخصصان آموزش دیده اند و دوره هایی را گذرانده اند و این عملیات از عهده هر شخصی بر نمی آید و برای اینکه بتوان نقشه تفکیکی را تهیه نمود حتما باید به فردی زبده همانند […]

بیشتر بخوانید
کارشناس ثبت املاک-تفکیک آپارتمان

کارشناس ثبت املاک-تفکیک آپارتمان

کارشناس ثبت املاک_تفکیک آپارتمان به منظور اخذ سند تک برگ  برای واحدهای آپارتمانی که به طور کامل ساخته شده است می باشد که تفکیک هم قبل از پایان ساخت و ساز و هم بعد از اتمام ساخت آپارتمان انجام میشود،به این صورت که قبل از اتمام ساخت آپارتمان برای انجام معامله مطمئن پیش خرید باید […]

بیشتر بخوانید
تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران

تفکیک آپارتمان برای مجتمع های مسکونی تهران یک عملیات تخصصی و پیچیده می باشد و از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و وی توانایی انجام اینکار را با دقت و صحت بالا دارد و در نهایت نقشه تفکیکی را با بهترین کیفیت تهیه خواهد گرد و تفکیک شامل اندازه گیری تمام قسمت های […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت دقیق

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت دقیق

تهیه نقشه وضع موجود ملک برای به دست آوردن مساحت دقیق ملک از عرصه و یا اعیان ملک امکانپذیر است در صورتی که نقشه وضع موجود ملک با مختصات یو تی ام تهیه گردد مساحت و همچنین ابعاد و موقعیت ملک با مختصات یو تی ام و با دقت بالا به دست می آید و […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان برای پیش خرید در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای پیش خرید در تهران

انجام تفکیک آپارتمان برای پیش خرید در تهران به منظور تعیین مساحت دقیق هر واحد آپارتمانی به صورت جداگانه انجام می شود که این مرحله یکی از مراحل تهیه سند برای هر واحد آپارتمانی است که با استفاده از متر لیزری در محل هر واحد و متر کشی هر واحد و ترسیم نقشه از هر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید